U sklopu Omiš Guitar Fest 2019 na dan 21.06 obiljižiti će se Svjetski Dan Glazbe koncertom klasične gitare dua ‘Siempre Nuevo’ (Češka republika), te koncertom posvećenom duhu stare kamene klupe sa raznim izvođačima.