O Svjetskom danu glazbe

[CRO] U mnogim zemljama svijeta, 21. lipnja obilježava se kao Svjetski dan glazbe, odnosno Fete de la Musique. Toga dana glazbenici amateri, ali i profesionalci, besplatno nastupaju na javnim gradskim površinama podsjećajući na važnost glazbe u svakodnevnome životu.

logoFM-signJoš 1976. godine, američkome glazbeniku Joelu Cohenu, tada zaposlenome na jednom francuskom radiju, pala je na pamet ideja o slavljenju glazbe kao takve, pa je predložio da se jedna takva cjelodnevna manifestacija održi na dan ljetnoga solsticija. Bivši francuski ministar kulture Jack Lang prihvatio je ideju 1981., a već godinu dana kasnije Svjetski je dan glazbe zaživio najprije u Francuskoj, no vremenom se proširio i na Belgiju, Njemačku, Švicarsku, Indiju, Pakistan i druge zemlje.

Od 2005. godine manifestacija je – uz slogan ‘faites de la musique’ (stvarajmo glazbu) – međunarodnog karaktera, pa se diljem svijeta u više od sto zemalja (uključujući i Hrvatsku) organiziraju okupljanja brojnih glazbenika i jednaka se pažnja posvećuje različitim vrstama glazbe. Na koncertima se susreće amaterska glazbena scena s profesionalnom, ali i različiti glazbeni stilovi: rock, jazz, klasična glazba, DJ-evi i ostalo, pleše se, pjeva i zabavlja.

Organiziraju se besplatni koncerti i radionice s ciljem popularizacije glazbene kulture i sviranja instrumenata među mladima (i onima koji se tako osjećaju). Stoga glazbenici amateri i profesionalci ciljaju na što veći broj ljudi, pa se njihovi besplatni nastupi i koncerti organiziraju na gradskim trgovima, ulicama, ali i javnim prostorima poput muzeja, kolodvora i slično: toga dana nije neobično vidjeti simfonijski orkestar kako izvodi Mozartova djela u hladovini vašeg omiljenog parkića.

U kolijevci Svjetskoga dana glazbe, primjerice, toga je dana dopušteno izvući sav instrumentarij iz kuće, svirati do dugo u noć, a nitko vas ne smije prijaviti policiji zbog remećenja javnoga reda i mira.

Stjepan Vrečko

Izvor: www.muzika.hr

About Fete de la Musique

[ENG] In many countries of the world, June 21 is celebrated as World Music Day or Fete de la Musique. On that day, the musicians amateurs, but also professionals, perform for free on public grounds recalling the importance of music in everyday life.

logoFM-signIn 1976, the American musician Joel Cohen, then the employee of French radio, has an idea of the celebrating music as such, so he proposed that such an all-day event takes place on the summer solstice. Former French Culture Minister Jack Lang has accepted the idea in 1981, and a year later the World Music Day came to life first in France, but eventually spread to Belgium, Germany, Switzerland, India, Pakistan and other countries.

Since 2005, the event – with the slogan ‘faites de la musique’ (Let’s Make Music) – got an international character. All over the world in more than one hundred countries (including Croatia) events are organized gathering of numerous musicians and equal attention is given to different types of music. The concerts are performed by both, amateur musicians and professionals, but also in various musical styles: rock, jazz, classical music, DJs and othes.

Aim of organized free concerts and workshops are of popularizing music culture and playing instruments among young people (and those who feel that way). Therefore musicians amateurs and professionals targeting as many people, so their free performances and concerts are often organized in town squares, streets, and public spaces such as museums, railway station and the like. So that day is not unusual to see Symphony Orchestra performing the works of Mozart in the shade your favorite little park.

In the cradle of the World Music Day, for example, on that day is permitted to tako all your instruments out and play long into the night, and no one can report you to the police for disturbing public order and peace.

Text By Stjepan Vrečko

Translated by Dragan Kotarac